دی اکسید کلسیم باریم فوق خالص

سوالی دارید؟در خدمتیم.