استونیتریل ۱۰۰۰۳۰.۲۵۰۰مرک آلمان

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

Product by: merck

مرور سریع

استونیتریل یا متیل سیانید یا سیانو متان یک ترکیب آلی با فرمول CH₃CN است. این ماده یک حلال بی رنگ است که ساده ترین نیتریل اورگانیک به حساب می آید.

  • cas number: 83-88-5