اسیدکلریدریک ۱۰۰۳۱۷.۲۵۰۰

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

Product by: merck

مرور سریع

اسید کلریدریک یا هیدروکلریک اسید ( جوهر نمک ) یک محلول شفاف، بی‌رنگ و بسیار تند‌بو از هیدروژن کلراید در آب با فرمول شیمیایی HCl است. یک اسید معدنی بسیار خورنده و اسیدی با کاربردهای صنعتی فراوان است. این اسید به دلیل اینکه جز مواد شیمیایی پایه محسوب می‌شود کاربرد بسیار گسترده‌ای دارد. گاز اسید کلریدریک بی‌رنگ با بوی تند و با طعم اسیدی و از هوا سنگین تر است. این ماده به آسانی تبدیل به مایع شده و در حالت مرطوب یا محلول، ماده آبی رنگ را به قرمز تبدیل می‌کند. هیدروکلریک اسید از قدیم به نام های اسید سالیس، موریاتیک اسید و ارواح نمک معروف بود و از ویتریول ( اسید سولفوریک ) و نمک طعام به دست آمد.اسید هیدروکلریک از مواد شیمیایی پایه است و به همین دلیل هم موارد استفاده بسیار وسیعی دارد.اسید کلریدریک دارای گاز اسیدی و خورنده است.