پتاسیم یدید Potassium iodide ۱۰۵۰۴۰

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

Product by: merck

مرور سریع

نام ماده : پتاسیم یدید Potassium iodide
کد مرک: ۱۰۵۰۴۰
از مشتقات مهم ید در داروسازی و ضد عفونی کننده ها و صنعت پلیمر میباشد. این ترکیب برخلاف یدات پتاسیم به نور مستقیم و رطوبت حساس بوده و غالبا تحت چنین شرایطی به ید مولکولی اکسید میگردد و رنگ آن از سفید به زرد کم رنگ تغییر می یابد.
کاربردها:
* استفاده در ضدعفونی کنندهای انسانی و دامی نظیر گلیسیرین یده
* پایدار کننده حرارتی نایلون 6و6
* تهیه قرص یدات پتاسیم برای مراکز هسته ای
* کاربردهای آزمایشگاهی در تیتراسیونهای یدومتری
* در داروسازی جهت ساخت مکملهای مولتی ویتامین مینرال و برخی داروهای خلط آور
* درمان برخی عفونتهای قارچی مانند sporotrichosis
@parsiantebazma66573639