گیره بالن وارلن

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

Product by: iran

مرور سریع

این گیره برای نگهداری بالن و ارلن بر روی میله پایه استفاده می گردد.

این نوع گیره همراه گیره نوا می باشد.

برای نگهداری بالن و ارلن تا حجم 2000میلی می باشد.

از این گیره برای نگهداشتن ارلن و بالن بر روی شعله استفاده می گردد.