کاغذفیلتر ۴۱واتمن ۱۲/۵سانت

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

Product by: whatman

مرور سریع

کمپانی واتمن یکی از شرکتهای با سابقه در زمینه تولید محصولات مرتبط با فیلتراسیون آزمایشگاهی است و محصولات گوناگونی در این زمینه دارد.

کاغذصافی واتمن برای  جداسازی ذرات جامد ریز از مایعات یا گازها استفاده می شود.

یکی از مهمترین این کاربردها در صاف کردن محلولها قبل از تزریق در دستگاههای HPLC و یا GC میباشد.

کاغذصافی های واتمن از 2نوع تشکیل شده اند.

1-کاغذصافی های واتمن  با خاکستر شامل گریدهای نمره 1 و نمره 2 و نمره 3 و نمره 4 و نمره 5 و 6 واتمن میباشند.
2-کاغذصافی های واتمن بدون خاکستر شامل گریدهای نمره 40 و 41 و 42 و 43 و 44 واتمن هستند.